szukaj
Biuro nieruchomości Imper - nieruchomości - biuro nieruchomości - Zakopane

Biuro nieruchomości Imper

biuro nieruchomości

Trasa
Zapisz
ZADZWOŃ
WWW

Mapa
Zakopane
Sienkiewicza 1c

Zamknięte · Otwieramy o 9:00
Poniedziałek
9:00 - 16:00

Wtorek
9:00 - 16:00

Środa
9:00 - 16:00

Czwartek
9:00 - 16:00

Piątek
9:00 - 16:00

Sobota
Zamknięte

Niedziela
Zamknięte

Facebook
E-mail

Biuro nieruchomości Imper w Zakopanem

Imper nieruchomości Zakopane świadczy usługi w zakresie obrotu nieruchomościami jak i w ich zarządzaniu.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc przy kupnie i sprzedaży nieruchomości w zakresie: mieszkania, apartamenty, domy, hotele, pensjonaty, grunty rolne, działki budowlane i lokale użytkowe. Obszarem naszego działania jest w głównej mierze Zakopane i jego okolice jak również obszar całego powiatu Tatrzańskiego.
Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu gwarantujemy przeprowadzenie transakcji w szybki i bezpieczny sposób.

Zarządzanie nieruchomościami:

W zakresie zarządzania nieruchomością oferujemy kompleksowe usługi, dzięki aktywnej działalności na Zakopiańskim rynku i zdobytemu dzięki temu doświadczeniu jesteśmy w stanie zagwarantować najlepsze wywiązywanie się z wszelkich powierzonych nam obowiązków.
W zakres naszej usługi wchodzą między innymi takie czynności jak:
 • dokonywanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, najemców oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • zagwarantowanie utrzymania czystości pomieszczeń służących do użytku wspólnego oraz terenu na zewnątrz budynku należącego do nieruchomości wspólnej
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego i właściciela
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
 • wykonywanie konserwacji i bieżących napraw na terenie nieruchomości wspólnej
 • usuwanie awarii i ich skutków
 • ubezpieczenie budynku
 • przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty
 • przygotowywanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty
 • otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty oraz przeprowadzanie przez niego wszelkich rozliczeń
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości wspólnej o ile nie są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli
 • zawieranie w imieniu wspólnoty umów wynikających z obowiązków Zarządcy oraz kontrolowanie prawidłowości ich wykonania oraz regulowanie wynikających z nich zobowiązań
 • reprezentacja właścicieli w sprawach dotyczących zwykłego zarządu nieruchomością
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów nieruchomości wspólnej
 • ustalanie stanu należności i zobowiązań, przychodów, wydatków oraz stanu środków pieniężnych
 • ustalanie zaliczek na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej
 • ustalanie kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej w tym wydatków na bieżącą konserwację, remonty, opłaty z tytułu dostawy mediów oraz wywozu śmieci
 • nadzór nad wykonywanymi remontami, konserwacjami i modernizacjami oraz dokonywanie stosownych zmian w dokumentacji budynku
 • sporządzanie w imieniu Wspólnoty sprawozdań do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na dostawy mediów i wywóz śmieci
 • egzekwowanie od właścicieli należnych zaliczek i opłat
 • nadzór i kontrola wodomierzy, ciepłomierzy i innych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w budynku
 • wszelkie inne czynności wynikające z zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością

W celu podjęcia współpracy prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub zapraszamy do siedziby naszego biura w Zakopanem
Galeria zdjęć (1)
Biuro nieruchomości Imper - nieruchomości - biuro nieruchomości - Zakopane


POLECAMY
copyright © 2022 Region Tatry - wszelkie prawa zastrzeżone. Przebywając na stronie akceptujesz Politykę prywatności serwisu Region Tatry
zamknij
Biuro nieruchomości Imper
Zakopane, Sienkiewicza 1c